Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wręczone!

7 lipca br. odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych. Absolwentom 11 kierunków świadectwa ukończenia studiów podyplomowych WSZiA wręczył dziekan dr inż. Andrzej Burda wraz z kierownikami poszczególnych kierunków studiów: dr hab. Mieczysławem Kowerskim, dr hab. inż. Krzysztofem Pancerzem, dr Weroniką Kołtun, dr Edwardem Przychodajem, mgr Barbarą Grądkowską.

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 studia podyplomowe w WSZiA w Zamościu ukończyło ponad 400 osób. Tegorocznym absolwentom gratulujemy zdobycia nowych kwalifikacji i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.