Transport – spedycja – logistyka

Cel stu­diów:

Gospodarcza aktywność w branży Transport-Spedycja-Logistyka wymaga współcześnie ustawicznego kształcenia, podnoszenia klasyfikacji, zaznajamiania się z nowymi regulacjami prawnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami praktycznymi. Studia na kierunku Transport-Spedycja-Logistyka mają na celu dostarczenie ich studentom wszechstronnej wiedzy m.in. z zakresu: regulacji prawnych związanych w wymogami formalnymi dotyczącymi założenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego, przepisów kształtujących zasady finansowo – podatkowe w działalności T-S-L, podstawowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów i osób, konstruowania logistycznych łańcuchów dostaw z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów informatycznych, praktycznego zapoznania się z praktycznym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa branży T-S-L.

Ad­re­sa­ci stu­diów:

Zapraszamy na studia osoby pragnące realizować się w branży T-S-L założyć i prowadzić własna firmę ewentualnie podjąć pracę w przedsiębiorstwie realizującym przewozy krajowe
i międzynarodowe. Studia stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CPC). Dokument niezbędny dla kierującego firma transportową lub zarządzająca transportem – spełniamy wszystkie wymogi wynikające z ustawy o transporcie drogowym. Dla wszystkich pracujących w tej branży są doskonałą okazja do zapoznania się ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi oraz rozważaniami praktycznym. Oferta ta jest przeznaczona nie tylko do środowiska biznesowego, ale również dla pracowników urzędów i instytucji państwowych nadzorujących branżę T-S-L.

Pro­gram stu­diów:

Moduł I Transport i spedycja

 • Transport krajowy i międzynarodowy – prawo transportowe
 • Transport towarów niebezpiecznych, łatwopsujących i ponadgabarytowych
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Dokumenty transportowo – spedycyjne
 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne
 • Prawo socjalne
 • Prawo podatkowe
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Dostęp do rynku
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Ubezpieczenia z uwzględnieniem zróżnicowanych gałęzi transportu
 • Inspekcji Transportu Drogowego – uprawnienia i obowiązki kontrolne
 • Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie transportowo – spedycyjnym

Moduł II Logistyka

 • Centra logistyczne w procesie kształtowania łańcucha dostaw
 • Proces konstruowania logistycznego łańcucha dostaw
 • Logistyka magazynowa
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Transport multimodalny w planowaniu logistycznym
 • Logistyka celna – planowanie i obsługa przewóz międzynarodowych

Moduł III Warsztaty

 • Budowanie satysfakcji klienta firmy branży Transport–Spedycja-Logistyka
 • Wizyta studialna w firmie branży Transport–Spedycja-Logistyka