Trener zdrowego stylu życia

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów – trenerów zdrowego stylu życia, świadczących profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie zdrowia, na płaszczyźnie szeroko rozumianej kultury fizycznej.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką zdrowia i sprawności fizycznej, nauczycieli wychowania fizycznego i animatorów sportu,trenerów dyscyplin indywidualnych i zespołowych,trenerów personalnych,instruktorów sportu i rekreacji ruchowej, fizjoterapeutów i masażystów,specjalistów w dziedzinie odnowy biologicznej, odżywiania i suplementacji, dietetyków.

Program studiów:

Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych.

W ramach studiów realizowane będą następujące przedmioty:

 1. Psychofizyczne i zdrowotne potrzeby człowieka
 2. Anatomia funkcjonalna narządu ruchu
 3. Dysfunkcje narządu ruchu
 4. Fizjologia wysiłku fizycznego
 5. Planowanie procesu treningowego
 6. Rodzaje treningów
 7. Mikro i makro cykle treningowe
 8. Formy, metody i zasady treningowe
 9. Kontrola i ocena efektów potreningowych
 10. Dietetyka i odżywianie, a sport
 11. Suplementacja w życiu i w sporcie
 12. Trendy w żywieniu – fakty i mity
 13. Coaching w pracy trenera
 14. Organizacja, zarządzanie i marketing w pracy trenera
 15. Psychologia sportu
 16. Odnowa biologiczna
 17. Formy regeneracji organizmu
 18. Rodzaje masażu
 19. Pierwsza pomoc przedmedyczna