Zasady rekrutacji

W bieżącym roku akademickim rekrutacja nie jest prowadzona.

Informacje i zapisy

Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
ul. Sienkiewicza 22, pokój nr 6
22 – 400 Zamość
tel. 84 677 67 31,   84 677 67 13,   84 677 6773
e-mail: podyplomowe@wszia.edu.pl

Dokumenty przyjmujemy

 • w ciągu roku akademickiego (październik– czerwiec):
  od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 16.00
 • w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień):
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Wymagane dokumenty

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, inżynierskich lub równorzędnych, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym),
 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
 • Jedno zdjęcie legitymacyjne
 • Kopię potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 25 zł
  Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Zamościu 95 1500 1807 1218 0000 9586 0000
  honorujemy wydruk z bankowego konta internetowego

Uruchomienie kierunku

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym a poszczególne kierunki uruchamiane są w momencie zebrania wymaganej liczby kandydatów.

Dokumenty